..kdo jsme

 

V roce 1990 jsem zahájil svoji podnikatelskou kariéru jako fyzická podnikající osoba. Začínal jsem překládáním a tlumočením němčiny, měl jsem paspartérskou dílnu, v roce 1993 jsem začal obchodovat s knihařskými stroji a v roce 1994 jsme s mým německým společníkem začali rozvíjet naše aktivity ve strojírenství. .

V květnu 1998 byla založena firma ABS & AWS, s. r. o., kde jsem jednatelem a spolumajitelem, v roce 2003 došlo k přejmenování na
ABS – Liberec, s. r. o., nyní jsem jediným společníkem.

V roce 2009 jsem ukončil obchod s použitými knihařskými stroji, společnost se v oblasti strojírenství se věnuje zprostředkování vývozu odlitků, výkovků a svařenců od českých výrobců, převážně do SRN a obchodem s těmito komoditami. Od roku 2004 jsem hlavním akcionářem společnosti FEROMAX, a.s., viz. reklama na 1. straně.

Další informace k jednotlivým činnostem najdete na dalších stránkách.